בלוג נודד

מפחד לדחף

כל-כך הרבה זמן עבר מאז הפעם האחרונה שבה מצאתי את הפניות בחיים ובלב לשבת ולכתוב...
כל -כך הרבה קרה בזמן הזה...
  אורי שמרלובסקי       Israel
בלוג נודד

מילים מהדרך - התחלה

אז... הכל התחיל כמו כל ההתחלות- ברעיון... מחשבה... סוג של חלום... לנסות צורת חיים אחרת. צורת חיים שמאפשרת לנו להיות קרוב יותר לטבע. להשיל מעלינו חפצים מיותרים, קירות של בטון, מותרות ונוחות שהורגלנו אליהם, לטובת חיים פשוטים, בהם אנחנו רק עוד צד בתוך ה
  אורי שמרלובסקי       Israel
בלוג נודד

מילים מהדרך - החלום

כבר זמן מה שעוברות בי מחשבות לשים את המסע שהתחלנו לצעוד בו במילים... למילים יש את הכוח גם לעבד את החוויה, וגם להנכיח אותה על הדף, אולי משהו באפשרות לחלוק את החוויה הזאת עם אחרים מייצר עוד סוג של מפגש עם העולם,
  אורי שמרלובסקי       Israel